Εμμανουηλίδου Έφη

Ιδιότητα: 
Σύστημα Βιβλιοθηκών ΑΠΘ, Μονάδα Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Χρηστών
Τηλέφωνο: 
2310 995363