Βώκου Δέσποινα

Ιδιότητα: 
Καθηγήτρια ΑΠΘ
Διεύθυνση: 
Τμήμα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ΤΘ 119, 541 24 Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 
2310 998323