Μάνης Νίκος

Ιδιότητα: 
APIVITA, Διευθυντής Πωλήσεων Β Ελλάδας
Διεύθυνση: 
Α. Εφταλιώτη 24, 544 54 Κ Τούμπα
Τηλέφωνο: 
2310 946280