(ΒΑΦ 8.1) Προχωρημένες εργαστηριακές ασκήσεις

Κωδικός Μαθήματος: 
ΒΑΦ 8.1
Τύπος Μαθήματος: 
Επιστημονικής περιοχής
Κύκλος/Επίπεδο Σπουδών: 
2ος-Μεταπτυχιακό
Έτος Σπουδών: 
1o
Εξάμηνο: 
2
Πιστωτικές Μονάδες: 
16
Περιεχόμενο: 

Φοιτητής

Τίτλος

Διδάσκοντες

Zιώγα Ε.

DNA barcoding σε αυτοφυή φυτά

Βλαχονάσιος Κ. – Κοκκίνη Σ.

Ζηκοπούλου Α.

DNA barcoding σε αυτοφυή φυτά

Βλαχονάσιος Κ. – Χανλίδου Ε.

Παρίντα Δ.

Τεχνικές Μοριακής Βιολογίας και ιστοκαλλιέργειας σε διάφορα αυτοφυή είδη με σκοπό τη διατήρηση και χαρακτηρισμό τους

Μαλούπα Ε.

Χαριτωνίδου Μ.

Μεθοδολογία μελέτης ποικιλότητας αυτοφυών φυτικών ειδών με δείκτες PCR-RFLP

Δρούζας Α.

Dorsch M. (Erasmus)

Wild flora, potential use and protection of coastal areas of the AUTh farm

Κοκκίνη Σ.

 
Γλώσσα Διδασκαλίας: 
Ελληνική ή αν απαιτείται Αγγλική
Ακαδημαϊκό Έτος: