Βαλαμώτη Σουλτάνα-Μαρία

Ιδιότητα: 
Επίκουρη Καθηγήτρια ΑΠΘ
Διεύθυνση: 
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 54124 Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 
2310 99 7310