Τσιντίδης Τάκης

Ιδιότητα: 
Πρώτος Συντηρητής Δασών
Διεύθυνση: 
Τμήμα Δασών, Υπουργείο Γεωργίας Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, Λουκή Ακρίτα 26, 1414 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλέφωνο: 
00357 22805503