Κουράκλη Πέρη

Ιδιότητα: 
Δρ. Δασολόγος, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Υπεύθυνη Β Ελλάδος
Διεύθυνση: 
Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Καστριτσίου 8, 546 23 Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 
2310 244245