Τσόγκας Μίλτος

Ιδιότητα: 
Ερευνητής ΕΘΙΑΓΕ
Διεύθυνση: 
Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων και Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων, Τέρμα Αλκμάνος, 11528 Ιλίσια
Τηλέφωνο: 
210 7784850