Σαρηγιαννίδου Βάνα

Ιδιότητα: 
Μονάδα Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Χρηστών, Α.Π.Θ.
Διεύθυνση: 
Βιβλιοθήκη Τμημάτων Φυσικής & Πληροφορικής, Σύστημα Βιβλιοθηκών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 541 24 Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 
2310 998208
E-mail: