(ΒΑΦ 8.2) Πρακτική άσκηση

Κωδικός Μαθήματος: 
ΒΑΦ 8.2
Τύπος Μαθήματος: 
Επιστημονικής περιοχής
Κύκλος/Επίπεδο Σπουδών: 
2ος-Μεταπτυχιακό
Έτος Σπουδών: 
1o
Εξάμηνο: 
2
Πιστωτικές Μονάδες: 
16
Περιεχόμενο: 

Φοιτητής: Δ. Ζέρβας
Μονάδα: Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Θεσσαλονίκη
Υπεύθυνος Μονάδας: Π. Κουράκλη
Επόπτης: Ι. Τσιριπίδης

Φοιτητής: Μ. Ζυγούρη
Μονάδα: Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας, Ινστιτούτο Προστασίας Φυτών, Θεσσαλονίκη Υπεύθυνος Μονάδας: Σ. Βυζαντινόπουλος
Επόπτης: Θ. Λαναράς

Φοιτητής: Χ. Κωνσταντίνου
Μονάδα: Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Κύπρου, Τμήμα Δασών, Τομέας Πάρκων και Περιβάλλοντος, Κύπρος
Υπεύθυνος Μονάδας: Τ. Τσιντίδης
Επόπτης: Ρ. Καρούσου

Φοιτητής: Ε. Μπέλλα
Μονάδα: ΕΘΙΑΓΕ, Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών, Θεσσαλονίκη
Υπεύθυνος Μονάδας: Χ. Περλέρου
Επόπτης: Α. Δρούζας

Ακαδημαϊκό Έτος: