(ΒΑΦ 8.1) Προχωρημένες εργαστηριακές ασκήσεις

Κωδικός Μαθήματος: 
ΒΑΦ 8.1
Τύπος Μαθήματος: 
Επιστημονικής περιοχής
Κύκλος/Επίπεδο Σπουδών: 
2ος-Μεταπτυχιακό
Έτος Σπουδών: 
1o
Εξάμηνο: 
2
Πιστωτικές Μονάδες: 
16
Περιεχόμενο: 

Φοιτητής: Αδαμίδου Χ.

Διδάσκων: Καρούσου Ρ.

Τίτλος: Ταξινομικός προσδιορισμός και εκτίμηση της ποιότητας εμπορικών αρωματικών φυτών

 

Φοιτητής: Καλφαγιάννη Α.

Διδάσκων: Βλαχονάσιος Κ.

Τίτλος DNA Barcoding αυτοφυών φυτών

 

Φοιτητής: Κοκκινάκη Α.

Διδάσκων: Α. Πανώρας Α.

Τίτλος: Χημικές αναλύσεις εδάφους

Ακαδημαϊκό Έτος: