Παναγιωτοπούλου Καλλιόπη

Γραμματεία Τμήματος Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 54 124 Θεσσαλονίκη

2310 998260

kpanag@bio.auth.gr