Φώκιαλη Πέρσα

Ιδιότητα: 
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αιγαίου
Διεύθυνση: 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, Δημοκρατίας 1, Κτίριο "Κλεόβουλος", 85100 Ρόδος
Τηλέφωνο: 
2241099148