Τσολακίδης Κώστας

Ιδιότητα: 
Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου
Διεύθυνση: 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Δημοκρατίας 1, Κτίριο Β, 85100 Ρόδος
Τηλέφωνο: 
22410 99240