Ομιλία του Ε.Π. Ελευθερίου

Θέμα Ομιλίας/Δραστηριότητας: 

 "Οπτική και ηλεκτρονική μικροσκοπία"

 

Ημερομηνία: 
Wednesday, April 10, 2013
Ώρα: 
11.00-14.00
Προσκεκλημένος Ομιλητής: 
Κτίριο: 
Βιολογίας
Αίθουσα: 
8.20
Διοργανωτής: 
ΠΜΣ ΒΑΦ
Βίντεο: 

flash player icon