Χρήση εργαλείων αναγνώρισης φυτών

Τύπος Μαθήματος: 
Επιστημονικής περιοχής
Κύκλος/Επίπεδο Σπουδών: 
2ος-Μεταπτυχιακό
Έτος Σπουδών: 
1o
Εξάμηνο: 
1
Πιστωτικές Μονάδες: 
2
Διδάσκοντες: 
Μαθησιακοί Στόχοι: 

Οι φοιτητές μετά το πέρας του μαθήματος θα γνωρίζουν:

  • Τη χρήση εργαλείων ταξινομικής αναγνώρισης των φυτών που υπάρχουν στο διαδίκτυο
  • Τις βασικές αρχές της επιστημονικής ονοματολογίας των φυτών
  • Να δημιουργούν προσωπικό ηλεκτρονικό αρχείο με πληροφορίες για φυτικά είδη
Προαπαιτήσεις: 

Γνώση χειρισμού Η/Υ. Χρήση διαδικτύου. Γνώση λογισμικού Excel. Ικανότητα αναζήτησης και διαχείρησης δεδομένων από τις συνδρομητικές βιβλιογραφικές βάσεις του ΑΠΘ.

Περιεχόμενο: 

Ταξινομική ιεραρχία και επιστημονική ονοματολογία των φυτών. Χρήση εργαλείων αναγνώρισης και ονοματολογίας μέσα από το διαδίκτυο (εικόνες, φωτογραφίες, δείγματα βοτανικών μουσείων, κλείδες προσδιορισμού, ονοματολογικές βάσεις δεδομένων). Σύνθεση πληροφοριών για την ταξινομική αναγνώριση φυτών της χλωρίδας και οργάνωσή τους σε προσωπικό ηλεκτρονικό αρχείο.

Διδακτικές Μέθοδοι: 
Μικρές διαλέξεις, εφαρμογή οδηγιών, αναζήτηση και σύνθεση πληροφοριών, εκπόνηση και παρουσίαση (προφορική) εργασίας.
Μέθοδοι Αξιολόγησης: 

Άτυπη διαρκής αξιολόγηση με βάση την καθημερινή απόδοση των φοιτητών στο μάθημα. Σε κάθε φοιτητή αξιολογείται:

  • Η ικανότητα να χρησιμοποιεί τα εργαλεία ταξινομικής αναγνώρισης των φυτών που υπάρχουν στο διαδίκτυο.
  • Η κατανόηση των βασικών αρχών της επιστημονικής ονοματολογίας των φυτών
  • Η οργάνωση του προσωπικού τους ηλεκτρονικού αρχείου.
Γλώσσα Διδασκαλίας: 
Ελληνική ή αν απαιτείται Αγγλική