Οργάνωση βιβλιογραφικών δεδομένων

Τύπος Μαθήματος: 
Υποβάθρου
Κύκλος/Επίπεδο Σπουδών: 
2ος-Μεταπτυχιακό
Έτος Σπουδών: 
1o
Εξάμηνο: 
1
Πιστωτικές Μονάδες: 
2
Διδάσκοντες: 
Άτομα που Συνεπικουρούν στην Εκπαίδευση: 
Μαθησιακοί Στόχοι: 

Οι φοιτητές μετά το πέρας  του μαθήματος θα γνωρίζουν:

 • να δημιουργούν προσωπικό λογαριασμό στο πρόγραμμα διαχείρισης βιβλιογραφίας RefWorks
 • να εισάγουν δεδομένα:
  • άμεσα από τις συνδρομητικές βιβλιογραφικές βάσεις Α.Π.θ. όπου υπάρχει η δυνατότητα
  • έμμεσα από αποθηκευμένα αρχεία αναφορών
  • με χρήση του εργαλείου RefGrabIt
 • να οργανώνουν και να διαχειρίζονται τις εγγραφές:
 • δημιουργία φακέλων
 • επεξεργασία εγγραφών (διορθώσεις, εισαγωγή θεμάτων, σημειώσεων κ.α.)
 • να πραγματοποιούν αναζήτηση στη βάση που δημιούργησαν (απλή και συνδυασμένη)
 • να μορφοποιούν και να χρησιμοποιούν τις αναφορές στη βάση τους για τη δημιουργία βιβλιογραφίας βάσει προτύπων
 • να χρησιμοποιούν το εργαλείο “Write and Cite”  με παράλληλη χρήση του Word για ενσωμάτωση βιβλιογραφίας στο κείμενο εργασίας
Προαπαιτήσεις: 

Βασικές γνώσεις Η/Υ, γνώσεις λειτουργικού συστήματος Windows, εμπειρία στη χρησιμοποίηση δικτύου δεδομένων Η/Υ, internet browser, αγγλική γλώσσα.

Περιεχόμενο: 

Οργάνωση βιβλιογραφικών δεδομένων με τη χρήση του λογισμικού RefWorks.

Διδακτικές Μέθοδοι: 
Kαθοδηγούμενη και αυτόνομη εργασία. Διαλέξεις, πρακτική εξάσκηση (practical), εκπόνηση και προφορική παρουσίαση εργασίας.
Μέθοδοι Αξιολόγησης: 

Διαρκής αξιολόγηση. Προφορική παρουσίαση στο τέλος του μαθήματος.Αξιολόγηση της σύνθετης δεξιότητας κάθε φοιτητή να

 • αναζητεί δεδομένα από τον κατάλογο βιβλιοθηκών (OPAC), κατάλογο περιοδικών SwetWise, ISI Web of Science, Cambridge Scientific Abstracts (CSA), ProQuest Central, Springer ebooks, Elsevier e-books, Ιχνηλάτης)
 • δημιουργεί προσωπικό λογαριασμό στο πρόγραμμα διαχείρισης βιβλιογραφίας RefWorks
 • εισάγει δεδομένα:
  • άμεσα από τις συνδρομητικές βιβλιογραφικές βάσεις Α.Π.Θ. όπου υπάρχει η δυνατότητα
  • έμμεσα από αποθηκευμένα αρχεία αναφορών
  • με χρήση του εργαλείου RefGrabIt
 • οργανώνει και να διαχειρίζεται τις εγγραφές:
 • να δημιουργεί φακέλους
 • επεξεργάζεται εγγραφές (διορθώσεις, εισαγωγή θεμάτων, σημειώσεων κ.α.)
 • πραγματοποιεί αναζήτηση στη βάση που δημιούργησε (απλή και συνδυασμένη)
 • μορφοποιοεί και να χρησιμοποιοεί τις αναφορές στη βάση του για τη δημιουργία βιβλιογραφίας βάσει προτύπων
 • να χρησιμοποιεί το εργαλείο “Write and Cite”  με παράλληλη χρήση του Word για ενσωμάτωση βιβλιογραφίας στο κείμενο εργασίας
Γλώσσα Διδασκαλίας: 
Ελληνική ή αν απαιτείται Αγγλική