Πυρινή Χρύσα

Τομέας Βοτανικής, Τμήμα Βιολογίας ΑΠΘ, 541 24 Θεσσαλονίκη

2310 998922

chpirini@bio.auth.gr