Πυρινή Χρύσα

Ιδιότητα: 
Δρ. Βιολογίας, Υπεύθυνη Herbarium Εργαστηρίου Συστηματικής Βοτανικής και Φυτογεωγραφίας (TAU) ΑΠΘ
Διεύθυνση: 
Τμήμα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τ.Θ. 104, 541 24 Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 
2310 998922