Χατζηγιάννης Εμμανουήλ

Ιδιότητα: 
Οικονομολόγος, Σύμβουλος Επιχειρηματικότητας
Διεύθυνση: 
Υπηρεσία Ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας, Γραφείο Διασύνδεσης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 541 24 Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 
2310 996647