Τάνης Κώστας

Ιδιότητα: 
Διευθυντής Εκθέσων και Λειτουργίας, Κέντρο Διάδοσης Επιστημών ΝΟΗΣΙΣ
Διεύθυνση: 
Κέντρο Διάδοσης Επιστημών ΝΟΗΣΙΣ, 6ο χλμ. Οδού Θεσσαλονίκης - Θέρμης, 570 01 Θέρμη
Τηλέφωνο: 
2310 483000