Επικοινωνία

Για διοικητικά θέματα

Γραμματεία Τμήματος Βιολογίας

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Τηλ.: 2310-998270, 2310-998250

Fax: 2310-998252

Ε-mail: info@bio.auth.gr

Για ακαδημαϊκά θέματα

E-mail:  bnp-admin@bio.auth.gr

Ταχυδρομική διεύθυνση

Τμήμα Βιολογίας

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

541 24 Θεσσαλονίκη

Mέσα στην Πανεπιστημιούπολη, το Κτίριο Βιολογίας

Προβολή Προβολή σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους