Καρούσου Ρεγγίνα

Ιδιότητα: 
Επίκουρη Καθηγήτρια ΑΠΘ
Διεύθυνση: 
Τμήμα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τ.Θ. 104, 54 124 Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 
2310 998282