Ορισμός Θεμάτων και Επιβλεπόντων Καθηγητών των Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών του ΠΜΣ Διατήρηση της Βιοποιλότητας και Αειφορική Αξιοποίηση Αυτοφυών Φυτών, ΒΑΦ

 

Ορισμός Θεμάτων και Επιβλεπόντων Καθηγητών των Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών (ΜΔΕ) του ΠΜΣ Διατήρηση της Βιοποιλότητας και Αειφορική Αξιοποίηση Αυτοφυών Φυτών, ΒΑΦ

Συνέλευση Τμήματος Βιολογίας 540/15-4-2019

 

ΦΟΙΤΗΤΗΣ/ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ

ΘΕΜΑ ΜΔΕ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ/

ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ

Γιουρίεβα Βικτώρια

Διερεύνηση της μικροχλωρίδας της Μεσογείου με εργαλεία πληροφορικής της βιοποικιλότητας

Γκέλης Σπύρος

Πάλλη Τριανταφυλλιά

Η  χλωρίδα των Βυζαντινών Τειχών της Θεσσαλονίκης: Χρονικές και χωρικές μεταβολές

Κοκκίνη Στέλλα

Πασχαλίδου Δέσποινα

Φυτοποκιλότητα «πρασίνου» στη μητροπολιτική περιοχή της Θεσσαλονίκης. Πρώην στρατόπεδα Παύλου Μελά και Κόδρα

Χανλίδου ‘Εφη

Πύρκα Ιωάννα

Ταξινόμηση φυτών του γένους Hypericum με DNA-barcoding

 

Βλαχονάσιος Κώστας

Τζανίδης Γεώργιος

Παραδοσιακές χρήσεις αυτοφυών φυτών  στη νήσο Λέσβο 

Κοκκίνη Στέλλα

Χορευτάκης Μιχάλης

Οι  βοτανικές συλλογές του Δ. Ζαγανιάρη (1924-1939): Συμβολή στην  καταγραφή της Ελληνικής βιοποικιλότητας

Καρούσου Ρεγγίνα, Γκέλης Σπύρος