Συμμετοχή των φοιτητών του ΠΜΣ ΒΑΦ στη δράση "ΑΠΘ στην πόλη"

Θέμα Ομιλίας/Δραστηριότητας: 

Δείτε την παρουσίαση που έγινε  από τους φοιτητές του ΠΜΣ ΒΑΦ στο πλαίσιο της εκδήλωσης "Βότανα και Μπαχαρικά στην Παραδοσιακή Κουζίνα της Θεσσαλονίκης" του "ΑΠΘ στην πόλη"

Ημερομηνία: 
Κυριακή, Οκτώβριος 7, 2018
Ώρα: 
11.00-12.45
Κτίριο: 
Πλατεία Αριστοτέλους
Διοργανωτής: 
Στέλλα Κοκκίνη, Καθηγήτρια, Τμήμα Βιολογίας, Nat-Pro ΚΕΔΕΚ ΑΠΘ
Ίδρυμα/Φορέας: 
ΑΠΘ