Έγκριση θεμάτων των Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών των Βετών φοιτητών τπου ΠΜΣ ΒΑΦ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διατήρηση της Βιοποικιλότητας και Αειφορική Αξιοποίηση Αυτοφυών Φυτών, ΒΑΦ

 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 525/10 Ιουλίου 2018

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ

 

ΘΕΜΑ

ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Δεληγιάννης Ελευθέριος

Kλινές κυανογένεσης στη βαθμίδωση αστικού-μη αστικού περιβάλλοντος σε πληθυσμούς του Trifolium repens L.

 

Γκέλης Σπύρος (Επιβλέποντας),

Καρούσου Ρεγγίνα (Συνεπιβλέπουσα),

Τσιριπίδης Ιωάννης

Κέκη Μαρία

Το γένος Hypericum (σπαθόχορτο/ βάλσαμο) στη Βόρεια Ελλάδα: Ταξινομικός προσδιορισμός και εθνοβοτανικές χρήσεις

 

Κοκκίνη Στέλλα (Επιβλέπουσα),

Λαναράς Θωμάς,

Τσιμίδου Μαρία, Καθηγήτρια Τμήμα Χημείας ΑΠΘ

Πουλάκη Στεφανία

Το γένος Hypericum (σπαθόχορτο/ βάλσαμο) στην Πελοπόννησο: Ταξινομικός προσδιορισμός και εθνοβοτανικές χρήσεις

 

Κοκκίνη Στέλλα (Επιβλέπουσα),

Βλαχονάσιος Κωνσταντίνος,

Ασημοπούλου Ανδρεάνα, Αναπλ. Καθηγήτρια Τμήμα Χημικών Μηχανικών ΑΠΘ

Ράπτης Δημήτριος

Ταξινομικός προσδιορισμός, ψηφιοποίηση και δημοσιοποίηση δειγμάτων της ιστορικής συλλογής του Herbarium TAU (Thessaloniki Aristotle University)

 

Χανλίδου ‘Εφη (Επιβλέπουσα),

Καρούσου Ρεγγίνα,

Κοκκίνη Στέλλα

Σιαράκα Κωνσταντίνα

Το «Herbarium Macedonicum» του Δημητρίου Ζαγανιάρη στο TAU:  Ταξινομικός προσδιορισμός και ψηφιοποίηση δειγμάτων

Καρούσου Ρεγγίνα (Επιβλέπουσα),

Χανλίδου Έφη,

Γκέλης Σπύρος