Καρακώστας Αναστάσιος

Ιδιότητα: 
Δρ. Πληροφορικής, Συνεργάτης Τμήματος Πληροφορικής ΑΠΘ
Διεύθυνση: 
Εργαστήριο Πολυμέσων, Τμήμα Πληροφορικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 541 24 Θεσσαλονίκη