Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (ΜΔΕ) και παρουσίαση προόδου ΜΔΕ φοιτητών του ΠΜΣ ΒΑΦ

Ημερομηνία: 
Παρασκευή, Δεκέμβριος 8, 2017
Ώρα: 
12.00-14.15
Κτίριο: 
Βιολογίας
Αίθουσα: 
Κ. Καστρίτση