Βλαχονάσιος Κωνσταντίνος

Ιδιότητα: 
Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ
Διεύθυνση: 
Τμήμα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τ.Θ. 109, 541 24 Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 
2310 998833