Προχωρημένες εργαστηριακές ασκήσεις

Τύπος Μαθήματος: 
Επιστημονικής περιοχής
Κύκλος/Επίπεδο Σπουδών: 
2ος-Μεταπτυχιακό
Έτος Σπουδών: 
1o
Εξάμηνο: 
2
Πιστωτικές Μονάδες: 
16
Περιεχόμενο: 

Φοιτητής

Θέμα

Διδάσκων

Δεληγιάννης Ε.

Εφαρμογή των δεικτών PCR-RFLP σε πληθυσμούς Epipactis gracilis

 

Δρούζας Α.,

Σιαράκα Κ.

Οργάνωση Herbarium

Καρούσου Ρ.

Ράπτης Δ.

Διαδικασία ψηφιοποίησης δειγμάτων Herbarium

Χανλίδου Ε.

Κέκη Μ.

Ταξινομικός προσδιορισμός εμπορικών δειγμάτων βοτάνων  που αυτοφύονται στην Ελλάδα 

 

Κοκκίνη Σ.,

Πουλάκη Σ.

Ταξινομικός προσδιορισμός εμπορικών δειγμάτων βοτάνων  που δεν φύονται στην Ελλάδα

 

Κοκκίνη Σ.

Γλώσσα Διδασκαλίας: 
Ελληνική ή αν απαιτείται Αγγλική
Ακαδημαϊκό Έτος: