Σχεδιασμός και ανάπτυξη ιστοτόπων

Τύπος Μαθήματος: 
Υποβάθρου
Κύκλος/Επίπεδο Σπουδών: 
2ος-Μεταπτυχιακό
Έτος Σπουδών: 
1o
Εξάμηνο: 
2
Πιστωτικές Μονάδες: 
2
Διδάσκοντες: 
Γλώσσα Διδασκαλίας: 
Ελληνική ή αν απαιτείται Αγγλική
Ακαδημαϊκό Έτος: