Προχωρημένες εργαστηριακές ασκήσεις

Τύπος Μαθήματος: 
Επιστημονικής περιοχής
Κύκλος/Επίπεδο Σπουδών: 
2ος-Μεταπτυχιακό
Έτος Σπουδών: 
1o
Εξάμηνο: 
2
Πιστωτικές Μονάδες: 
16
Περιεχόμενο: 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ/-ΤΡΙΑΣ

ΘΕΜΑ

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

Θέμελης Απόστολος

Μοριακή ταξινόμηση αυτοφυών φυτών

Δρούζας Ανδρέας

Πολυχρονιάδου Χρυσάνθη

 

Αιθέρια έλαια και DNA-barcoding της δάφνης (Laurus nobilis)

Κοκκίνη Στέλλα,  Βλαχονάσιος Κωνσταντίνος

Τσιγγάνη-Παπανικολάου Όλγα

Οργάνωση herbarium αυτοφυών φυτών 

Καρούσου Ρεγγίνα

Χόντος Κωνσταντίνος

Χλωριδική διαφοροποίηση τύπων οικοτόπων

Τσιριπίδης Ιωάννης

Γλώσσα Διδασκαλίας: 
Ελληνική ή αν απαιτείται Αγγλική
Ακαδημαϊκό Έτος: