Ζουλουμίδης Μιχάλης

Ιδιότητα: 
Πρόεδρος και Διευθύνων Συμβούλος της εταιρίας ΑΛΓΗ Α.Ε.Γ.Ε.
Διεύθυνση: 
ΑΛΓΗ Α.Ε.Γ.Ε., Τ.Θ. 33, 62200 Νιγρίτα Σερρών