Προχωρημένες εργαστηριακές ασκήσεις

Κωδικός Μαθήματος: 
ΒΑΦ 8.1
Τύπος Μαθήματος: 
Επιστημονικής περιοχής
Κύκλος/Επίπεδο Σπουδών: 
2ος-Μεταπτυχιακό
Έτος Σπουδών: 
1o
Εξάμηνο: 
2
Πιστωτικές Μονάδες: 
16
Περιεχόμενο: 

Φοιτητής

Τίτλος

Διδάσκων

Μεσεμανώλης Κ.

Ταξινομικός προσδιορισμός των φυτών της ομάδας «μέντας» που διακινούνται στη Θεσσαλονίκη
 

Καρούσου Ρ.

Μπαλταβιά Ι.

DNA barcoding σε αυτοφυή φυτά της οικογένειας Lamiaceae

Βλαχονάσιος Κ.

Σίσκας Ε.

Μεθοδολογία μελέτης ταξινόμησης και ποικιλότητας αυτοφυών φυτικών ειδών με μοριακούς δείκτες PCR – RFLP

Δρούζας Α.

Συκιώτη Α.

Ταξινομικός προσδιορισμός και αξιολόγηση της ποιότητας εμπορικών δειγμάτων με την ονομασία «ρίγανη» και «θρούμπι»

Χανλίδου Ε.

Τσουλκανάκη Ο.

Ταξινομικός προσδιορισμός των φυτών της ομάδας «φασκόμηλου» που διακινούνται εμπορικά στην αγορά της Θεσσαλονίκης

Κοκκίνη Σ.

Γλώσσα Διδασκαλίας: 
Ελληνική ή αν απαιτείται Αγγλική
Ακαδημαϊκό Έτος: