Οργάνωση δραστηριοτήτων από τους Αετείς φοιτητές του ΠΜΣ ΒΑΦ στην Πανεπιστημιακή Κατασκήνωση ΑΠΘ

Θέμα Ομιλίας/Δραστηριότητας: 

Οι Α’ετείς φοιτητές του ΠΜΣ ΒΑΦ οργανώνουν στα πλαίσια του μαθήματος ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ, δραστηριότητες για τη Φυτοποικιλότητα της Κατασκήνωσης του ΑΠΘ στην Καλάνδρα.

Ημερομηνία: 
Δευτέρα, Ιούλιος 21, 2014 μέχρι και Παρασκευή, Ιούλιος 25, 2014
Διοργανωτής: 
ΠΜΣ ΒΑΦ