Τσακίρη Σοφία

Ιδιότητα: 
Υπεύθυνη του Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας της Επιτροπής Ερευνών ΑΠΘ
Διεύθυνση: 
Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας, Επιτροπή Ερευνών ΑΠΘ, 54 624 Θεσσαλονίκη