Ομιλία της Sophie Nadot

Θέμα Ομιλίας/Δραστηριότητας: 

Towards a sustainable management of biodiversity

Ώρα: 
11.00-12.00 π.μ.
Προσκεκλημένος Ομιλητής: 
Κτίριο: 
Βιολογίας
Αίθουσα: 
Αίθουσα Κ. Καστρίτσης - 10ος όροφος Κτιρίου Βιολογίας
Διοργανωτής: 
ΠΜΣ ΒΑΦ
Τίτλος/Θέση: 
Καθηγήτρια
Ίδρυμα/Φορέας: 
University Paris Sud, France