Νίτσας Φώτης

Ιδιότητα: 
Διευθύνων Σύμβουλος ECOPHARM HELLAS S.A.
Διεύθυνση: 
ECOPHARM HELLAS S.A., 4ο χλμ. οδού Κιλκίς - Θεσσαλονίκης, ΤΘ 63, 611 00 Κιλκίς
Τηλέφωνο: 
23410 27261