Καραμπουρνιώτης Γεώργιος

Ιδιότητα: 
Καθηγητής ΓΠΑ
Διεύθυνση: 
Τμήμα Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιερά Οδός 75, 118 55 Αθήνα, Ελλάδα
Τηλέφωνο: 
210 5294286
E-mail: