Γεωργίου Κυριάκος

Ιδιότητα: 
Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΚΠΑ
Διεύθυνση: 
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστημιούπολη, Ιλίσια, 15701 Αθήνα
Τηλέφωνο: 
210 727 4656