Ομιλία της Π. Δεληπέτρου

Θέμα Ομιλίας/Δραστηριότητας: 

Εποπτεία και αξιολογηση της κατάστασης διατήρησης ειδών χλωρίδας κοινοτικού ενδιαφέροντος στην Ελλάδα: Μεθοδολογία

Ημερομηνία: 
Παρασκευή, Μάρτιος 14, 2014
Ώρα: 
13.15-14.00
Κτίριο: 
Βιολογίας ΑΠΘ
Αίθουσα: 
"Κ. Καστρίτσης", 10ος όροφος κτηρίου Βιολογίας
Διοργανωτής: 
ΠΜΣ ΒΑΦ
Τίτλος/Θέση: 
Δρ. Βιολογίας ΕΚΠΑ, Κύρια Ερευνήτρια της ομάδας έργου για την Εποπτεία και Αξιολόγηση ειδών χλωρίδας στην Ελλάδα
Ίδρυμα/Φορέας: 
Τμήμα Βιολογίας ΕΚΠΑ