Ομιλία του Κ. Γεωργίου

Θέμα Ομιλίας/Δραστηριότητας: 

Εποπτεία και αξιολογηση της κατάστασης διατήρησης ειδών χλωρίδας κοινοτικού ενδιαφέροντος στην Ελλάδα: Σκοπός και οργάνωση της μελέτης

Ημερομηνία: 
Παρασκευή, Μάρτιος 14, 2014
Ώρα: 
12.15-13.00
Κτίριο: 
Βιολογίας ΑΠΘ
Αίθουσα: 
"Κ. Καστρίτσης", 10ος όροφος κτηρίου Βιολογίας
Διοργανωτής: 
ΠΜΣ ΒΑΦ
Τίτλος/Θέση: 
Αναπληρωτής Καθηγηττής ΕΚΠΑ, Συντονιστής του Έργου Εποπτείας ειδών χλωρίδας στην Ελλάδα
Ίδρυμα/Φορέας: 
Τμήμα Βιολογίας ΕΚΠΑ