Αρσενάκης Μηνάς

Ιδιότητα: 
Καθηγητής ΑΠΘ
Διεύθυνση: 
Τμήμα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 541 24 Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 
2310-998311