Δημόπουλος Παναγιώτης

Ιδιότητα: 
Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Διεύθυνση: 
Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Σεφέρη 2, 301 00 Αγρίνιο
Τηλέφωνο: 
26410 74119