Περλέρου Χαρούλα

Ιδιότητα: 
Δρ. Δασολόγος, Ειδική Επιστήμονας ΕΘΙΑΓΕ
Διεύθυνση: 
Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών, 570 06 Βασιλικά
Τηλέφωνο: 
2310-461172 & 3 (εσωτ. 203)