Βυζαντινόπουλος Σπύρος

Ιδιότητα: 
Ερευνητής ΕΘΙΑΓΕ
Διεύθυνση: 
Ινστιτούτο Προστασίας Φυτών Θεσσαλονίκης, Τ.Θ. 324, 570 01, Θέρμη Θεσσαλονίκης
Τηλέφωνο: 
2310 471577