Καραμπουρνιώτης Γιώργος

Ιδιότητα: 
Καθηγητής του Τμήματος Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας
Διεύθυνση: 
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
E-mail: