Πανώρας Αθανάσιος

Ιδιότητα: 
Ερευνητής ΕΘΙΑΓΕ
Διεύθυνση: 
Ινστιτούτο Εγγείων Βελτιώσεων, ΕΘΙΑΓΕ, Σίνδος Θεσσαλονίκης, 574 00 Σίνδος
Τηλέφωνο: 
2310 798144