Τσιμίδου Μαρία

Ιδιότητα: 
Καθηγήτρια Α.Π.Θ.
Διεύθυνση: 
Τμήμα Χημείας, Αριστοτελειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 541 24 Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 
2310 997796