Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

Τύπος Μαθήματος: 
Επιστημονικής περιοχής
Κύκλος/Επίπεδο Σπουδών: 
2ος-Μεταπτυχιακό
Έτος Σπουδών: 
2o
Πιστωτικές Μονάδες: 
60
Περιεχόμενο: 

Φοιτητής: Σ. Θεοδωρίδης
ΘέμᨫDNA Barcoding» αυτοφυών φυτών της οικογένειας Labiatae στο Ανατολικό Αιγαίο (Χίος-Ελλάδα και
Χερσόνησος Ερυθραίας-Τουρκία)
Επιβλέπων: Κ. Βλαχονάσιος

Φοιτητής: Ε. Μανδραβέλη
Θέμα: Ανάπτυξη καθετοποιημένης παραγωγικής επιχείρησης στον τομέα των Αρωματικών και Φαρμακευτικών φυτών
Επιβλέποντες: Μ. Τσόγκας, Σ. Κοκκίνη

Φοιτητής: Δ. Μπορμπουδάκης
Θέμα: Το ηχητικό αποτύπωμα της ευρύτερης περιοχής της λίμνης Κερκίνης (Natura 2000: GR1260001)
Επιβλέπων: Ι. Παντής

Φοιτητής: Σ. Σταμέλλου
Θέμα: Φυτοκοινωνίες και μοριακή ποικιλότητα της οξιάς (Fagus sylvatica L.) στο όρος Μενοίκιο
Επιβλέποντες: Ι. Τσιριπίδης, Α. Δρούζας

Φοιτητής: Β. Τσιόγκα
Θέμα: Διαφορές στην οικoφυσιολογία μεταξύ της Χαλεπίου πεύκης και των ειδών του υπορόφου
Επιβλέποντες: Κ. Ραδόγλου
Θ. Λαναράς

Ακαδημαϊκό Έτος: